Ifjúsági délután, 2021. június 12.

A nap témája: HŰSÉG

15.30.-16.00. gyülekező

16.00.-16.15. dicsőítés 

16.15.-16.35. Hűség és Krisztus: Vincze András

16.35.-16.40. ének

15.40.-17.00. Hűség és a gyülekezet: Iván Barna

17.00.-17.30. játékos ismerkedés, ének

17.30.-17.50. Hűség és az emberi kapcsolatok: Molnárné Dr. Kovács Judit

17.50.-17.55. ének

18.00.-18.30. csoportbeszélgetés

18.30.-19-30. vacsora

19.30.-20.15. társasjáték

20.15.- szabad foglalkozás

MINDEN FIATALT SZERETETTEL VÁRUNK! (Gyülekezetünkből és más gyülekezetből is.)

Meghívó ifjúsági délutánra

Elkezdődnek a gyülekezeti alkalmak

Május 2-től nyissuk meg templomainkat

Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának április 14-i határozata

„A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét” – fogalmaz közleményében a Zsinat Elnökségi Tanácsa.

Az elmúlt időszak járványügyi intézkedéseit figyelembe véve a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozza.

A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét. Hosszú ideje vagyunk bezárva, sokan várjuk már azt a pillanatot, amikor ismét találkozhatunk közösségeinkben.

Szeretettel hívjuk fel ugyanakkor valamennyi egyháztagunk figyelmét arra, hogy a járvány továbbra is velünk van.

A nyitást így kérjük, hogy józanul, megfontoltan és valamennyi járványügyi intézkedést szigorúan betartva hajtsák végre. Emellett javasoljuk a nyitás fokozatossá tételét. A hétközi alkalmakat a helyi viszonyok figyelembe vételével lehet megtartani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hosszú gyülekezeti éneklés a fertőzés kockázatát növeli.

Imádkozzunk testvéreinkért, akik életükért harcolnak, és azokért, akik elvesztették szerettüket, akik veszélyben vannak. Kérjük mindenható Urunk kegyelmét és szerető támogatását azoknak, akik életünket védik és gyógyítják.

Zsinat Elnökségi Tanácsának március 5-i, 130106/2021 sorszámú határozata

2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. Tartsunk istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat digitális eszközök segítségével, a gyülekezet helyi lehetőségeinek figyelembevételével. Kérünk minden lelkipásztort és presbitériumot, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is találjanak módot a bajba jutottak, betegek és magányosok lelki támogatására, és nyújtsanak segítséget az erre rászorulóknak. 

A nagyheti és húsvéti istentiszteletek rendjéről március 26-án dönt a Zsinat Elnökségi Tanácsa. 

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akik azért dolgoznak, hogy ez a próbatétel minél előbb elmúljon.

Miközben mindannyian szeretnénk visszakapni régi életünket, hisszük és valljuk, hogy Isten új életet kínál nekünk.  Szükségünk van arra, hogy felismerjük, miben és hogyan kell ezután másképp élnünk. Ezért buzdítunk mindenkit, hogy különös figyelemmel és kitartással keresse Isten akaratát.

A húsvéti istentiszteleti találkozás reményében hoztuk meg határozatunkat…

Ünnepi alkalmaink

December 20.             

Advent IV.                            10.00. istentisztelet

Advent IV.                            17.00. istentisztelet

December 24.             

Szenteste                             17.00. istentisztelet

December 25.             

Karácsony  I.                        10.00. istentisztelet és úrvacsora 

Karácsony  I.                        17.00. istentisztelet

December 26.             

Karácsony II.                        10.00. istentisztelet és úrvacsora

Karácsony II.                        17.00. istentisztelet

December 27.             

Vasárnap                               10.00. istentisztelet

Vasárnap                               17.00. istentisztelet

December 31.             

Óév utolsó napja                  17.00. óévi istentisztelet

Január     01.      

Újév napja                             10.00. istentisztelet

Tájékoztatás a vasárnapi istentiszteletek megtartásáról!

„A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről címmel jelent meg a jogszabály, amely elsőként felsorolja a főbb intézkedéseket:

A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.”

A fentiek értelmében egyházközségünk vezető testülete úgy döntött, hogy szigorú feltételek mellett megtartjuk a vasárnapi istentiszteleteket.

Jelentkezés Konfirmációra

KEDVES SZÜLŐK !

Szeretettel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy gyülekezetünkben ebben az évben is indítunk konfirmációs foglalkozást. Kezdő alkalom november 06-án, 17 órakor.

A konfirmáció szó megerősítést jelent: a református egyházi hagyományok szerint a gyermekkorban megkeresztelt fiatalok 13-14 éves korban előkészítés után a gyülekezet előtt adják bizonyságát hitüknek, s fogadalmuk után az egyházközség, s ezáltal a Magyarországi Református Egyház felnőtt tagjává válnak. A felkészítés vizsgával zárul (2021. március 21.), majd a konfirmandusok virágvasárnap (2021. március 28.) ünnepélyes fogadalmat tesznek. Ezt követően húsvét vasárnap úrvacsoráznak először a gyülekezet közösségében.

Konfirmációra jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet. Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

Debrecen, 2020. október 06.

Vincze András

lelkipásztor

Biblia szövetség csendesnapja a Mester utcai templomban

A Biblia Szövetség csendesnapja a Mester -utcai templomban


2020. október 3. szombat 10.00 órától


PROGRAM


Urunk, tied a hatalom! (Máté 6,13)
kezdő áhítat: Nagy hatalommal teremtette az eget és a földet (Jer 32,17)
/Szegedi Gyula/
igeszolgálat: Nincs hatalmasság, csak Istentől (Róma 13,1)
/Dr. Nagy Péter Mihály/
igeszolgálat: Isten hatalmát a megfeszített Jézus Krisztusban szemlélhetjük
(1 Kor 1,23; Ef 1,19; Mt 28,18)
/Zila Péter/
igeszolgálat: Krisztusnak van hatalma bűnöket megbocsátani (Mk 2,10)
/ Zila Péterné Marika /
ebédszünet
igeszolgálat: Krisztus a hatalmával örök életet ad (2 Jn 12-13)
/Dr. Nagy Péter Mihályné Klárika/
záró áhítat: Isten hatalma őriz az üdvösségre és feltámaszt
(1 Pt 1,21; 1 Kor 6,14) /Dr. Mikolicz Gyula/A Biblia Szövetség és a Mester utcai gyülekezet tagjait, de minden érdeklődőt szeretettel várnak! Tekintettel a járványveszélyre, egyszerű formát választva, elsősorban a bibliai tanításra, az evangéliumi üzenet átadására és a lelki közösség erősítésére szeretnénk a figyelmünket összpontosítani. A résztvevőktől viszont kérjük a szükséges védőintézkedések betartását! A csendesnap helyszíne a templomtér. Aki lázas, hőemelkedése, hasmenése, gyomorpanasza, torokfájása van, vagy környezetében koronavírusos beteg él, vagy ezen okból karanténban van, kérjük, az ne vegyen részt a csendesnapon. Érkezéskor homlokhőmérővel testhőmérsékletet mérünk, hőemelkedéssel, lázzal nem szabad részt vennie a csendesnapon. Zárt térben fontos a védőmaszk szabályos viselése és a biztonsági távolság megtartása. Kerülni kell a testi érintkezést, kézfogást, ölelést… Szeretetvendégséget nem tartunk. Mindenki hozzon megfelelő mennyiségű élelmet és italt!